تاریخچه

جوهر در علوم فلسفه به معنی ذات است و در برخی متون با عنوان جوهره وجود یاد شده است. در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، عنوان موجودی یاد می‌شود که قائم به خود است برخلاف عرض که به موجود دیگری نیازمند است. تفاوت مفهوم جوهر در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی آن است موجودی یاد می‌شود که قائم به خود است برخلاف عرض که به موجود دیگری نیازمند است. تفاوت مفهوم جوهر در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی آن است که در غرب جوهر و عرض از مقولات وجودند و در فلسفه اسلامی از مقولات ماهیت جوهر به عنوان موجودی یاد می‌شود که قائم به خود است برخلاف عرض که به موجود دیگری نیازمند است. تفاوت مفهوم جوهر در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی آن است

سرویس ها

15% پیروزی
20% اتمام کار
30% طراحی
40% خلاقیت
50% کارایی
60% سادگی
70% جوهر

دیدگاه

وبلاگ شرکت


همکاران ما کیفیت خدمات ما را تعیین خواهند کرد،جوهر در علوم فلسفه به معنی ذات است و در برخی متون با عنوان جوهره وجود یاد شده است

تماس با ما


آدرس:کشور- شهر-خیابان -مجتمع - واحد

تلفن:123456-021

فکس:123456-021

ساعات کار:8 صبح الی 6 بعدازظهر

شبکه های اجتماعی:

جهت مکاتبه با ما از فرم زیر استفاده کنید